diskografija | agencija | english

IZDANJA

GCD1014
Validna Legitimacija
Mesijanski sindrom
GCD1010
Različiti autori
Nepopularni singlovi

Validna Legitimacija

Validnu Legitimaciju čine Džej Dej Kontejner – Elegancy, Dr. Iživljago i MC Ezop.

U svojim pjesmama Validna Legitimacija na bespoštedan način govori o surovoj realnosti u kojoj živimo i o nekim od njenih protagonista. Validni muzički stil je psihonautika, pravac koji su sami za sebe stvorili, a koji objedinjuje najbolje iz hardcorea i subverzivnosti punk i rock tradicije. Psihonautika objedinjuje brojne muzičke stilove, istovremeno ih parafrazirajući, parodirajući i negirajući, nudeći pri tome neponovljivo muzičko iskustvo.

Nakon njihovog prvog albuma «Za Nedu Zeca» koji je 2003. godine objavio Centar za savremenu umjetnost, njihov drugi album Mesijanski sindrom nastavlja u istom tonu, te i za ovaj album, poput prethodnog, možemo reći da je od onih albuma koje ili volite ili mrzite, ali prema kojima zasigurno ne možete ostati ravnodušni.

Više na: www.validnalegitimacija.ba