diskografija | agencija | english

RSS

Šta je RSS i kako ga aktivirati?

rss RSS Feed

RSS ili u punom nazivu "Really Simple Syndication" je funkcija pomoću koje na jednoj web stranici možete primati vijesti sa više web starnica. To je jednostavan način da budete obaviješteni o novim vijestima sa gramofona.

Da bi koristili RSS potreban vam je software: News Reader, Feed Reader, ili Aggregator.
Ako koristite Firefox internet pretraživač, vijesti možete kontrolirati kroz Bookmarks meni.
Za ostale pretraživače potrebno je preuzeti jedan od slijedećih čitača vijesti (News Reader):
PC: Newz Crawler, Feed Demon, Awasu
Mac OS X: NewsFire, NetNewsWire
Online: Bloglines

Kada imate odgovarajući čitač, klikom na RSS link na web stranici gramofona učitate našu web adresu (URL) koju potom unesete u svoj čitač.