Koncert za rijeke Balkana

September 29, 2018

Klijent: Centar za životnu sredinu
Gramofon je iznajmio potrebnu binsku opremu za Koncert za rijeke Balkana.