Otvaranje 58. Festivala MESS

September 29, 2018

Klijent: MESS
Predstava Otvoreni za sve otvorila je 58. MESS a Gramofon je iznajmio potrebnu razglasnu opremu.